De Vitrine

De plek waar wetenschap en erfgoed elkaar ontmoeten

Lisette Gosens

Virtueel museum: Pluk een schaap

Afbeelding met tekst, krant Automatisch gegenereerde beschrijving

Het Comptoir almanach oft iournael uit 1605 toont een typografische titelpagina met daarop een opmerkelijke houtsnede. Op een weiland is een drietal schapen te zien die als planten uit de grond komen gegroeid. De wolf op de voorgrond doet zich te goed aan deze lekkernij. Dat deze houtsnede wenkbrauwen deed fronsen moet samensteller Ambrosius Germanicus hebben geweten. Boven de houtsnede staat dat de ‘beduydenisse deser Figure’ op de volgende bladzijde wordt toegelicht. De lezer die op een allegorische verklaring hoopte komt bedrogen uit. Het tekstje weidt uit over een ‘van horen zeggen’ verhaal: de schapen zouden daadwerkelijk uit de grond gegroeid zijn.

Met het titelblad is de toon voor het vervolg gezet. Naast zijn vaste kalenders bevat het almanak een aantal boertige ‘cluchte’ over onder andere een ‘droncken Wijf’ en ‘een oudt Wijf dat argher was als de Duyvel’. Met moraal, dat dan weer wel.