De Vitrine

De plek waar wetenschap en erfgoed elkaar ontmoeten

Annejet Groenewegen van der Weiden

Virtueel Museum: ‘Invenit et fecit’

Jan Luyken schreef het boekje Jezus en de siel aan het einde van de zeventiende eeuw. Het was een ‘geestelycke spiegel voor ’t gemoed’ en stond bol van christelijke waarden. Als we goed kijken naar de gegraveerde titelpagina, dan zien we dat Luyken meer in zijn mars had dan alleen christelijke tekstjes schrijven. ‘J. Luyken invent. et fecit.’ staat er onder de gegraveerde titelpagina. Hij had dus ook zelf de gegraveerde plaat voor zijn boek gemaakt. Luyken deed dit bij vrijwel al zijn boeken.