De Vitrine

De plek waar wetenschap en erfgoed elkaar ontmoeten

paul dijstelberge

Virtueel museum: Het lot in de hand van Minerva

Lucanus schreef een lang episch gedicht over de burgeroorlog tussen Julius Caesar en Pompeius Magnus. Het lot van beide heren en wie de overwinning zou behalen lag, als we de afbeelding op de titelpagina mogen geloven, in de handen van Minerva. Zij staat letterlijk boven de twee aanvoerders, met de victoria in haar hand, zoals ze wel vaker werd afgebeeld. Wie gaat ze de overwinning toebedelen?

Lucanus. Van't borger oorlogh der Romeynen tusschen C. Ivlivm Cæsarem ende Gn. Pompeivm Magnvm. Amsterdam, M. Colijn, 1620